× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

LUX-MED

Punkt pobrań materiałów do badań - Centrum Medyczne LUX-MED Przychodnia nr 35

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Zakres świadczonych usług:Adres

22-332-28-88
Mehoffera 10
31-322 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1